Pilihan saham la gi

Setiap bentuk pampasan berasaskan saham akan mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Pilihan Saham Pilihan saham adalah hak untuk membeli stok pada masa hadapan pada harga tetap i. Oleh kerana rawatan cukai yang menggalakkan ini, ketersediaan ISO adalah terhad. NQOs tidak menyediakan rawatan cukai khas kepada penerima. NQO boleh diberikan kepada pekerja, pengarah dan perunding, sementara ISO hanya boleh diberikan kepada pekerja dan bukan kepada perunding atau pengarah bukan pekerja.


Biasanya, tempoh selepas penamatan biasanya 12 bulan dalam kes kematian atau ketidakupayaan, dan bulan dalam kes penamatan tanpa sebab atau penamatan sukarela. Hak Belian Balik Berhubung dengan stok terhad, syarikat swasta harus selalu mempertimbangkan untuk membeli hak belian untuk saham yang tidak ditanami dan juga saham yang diberi hak. Stok yang tidak ditanam dan stok vested sekiranya berlaku penamatan sebab mesti selalu dibeli balik sama ada pada kos, atau kos atau nilai pasaran yang lebih rendah.


Pada amnya, tiada kesan cukai kepada opsyen pada masa pemberian atau peletakhakan sama ada jenis opsyen. Apabila menjalankan ISO, opsyen tidak akan mengiktiraf apa-apa pendapatan, dan jika tempoh pemegangan berkanun tertentu dipenuhi, opsyen itu akan menerima rawatan keuntungan modal jangka panjang apabila penjualan stok itu. Syarikat pada umumnya akan mempunyai potongan pampasan apabila penjualan stok yang bersamaan dengan jumlah pendapatan biasa jika ada yang diiktiraf oleh opsyen opsyen jika tempoh pegangan yang diterangkan di atas tidak dipenuhi, tetapi Syarikat akan tidak mempunyai potongan pampasan jika pegangan ISO tempoh dipenuhi.pilihan saham la gi

Jenis pampasan berasaskan saham yang paling kerap digunakan oleh syarikat swasta termasuk opsyen saham kedua-dua insentif dan saham tidak berkelayakan dan terhad. Bentuk pampasan berasaskan saham lain yang boleh dipertimbangkan oleh syarikat termasuk hak-hak penghargaan saham, unit saham terhad dan kepentingan keuntungan untuk perkongsian dan LLC yang dikenakan cukai sebagai perkongsian sahaja.

Syarikat-syarikat harus dengan teliti mempertimbangkan kedua-dua insentif dan kesan retentif dari perubahan dalam peruntukan kawalan dan ii apa-apa isu hubungan pelabur yang mungkin timbul melalui percepatan peletakan berkaitan dengan perubahan kawalan, oleh itu percepatan dapat menurunkan nilai pelaburan mereka.

Apabila stok dijual, opsyen penerima akan menerima keuntungan modal atau rawatan kerugian berdasarkan sebarang perubahan dalam harga saham sejak senaman. Syarikat pada umumnya akan mempunyai potongan pampasan pada opsyen opsyen bersamaan dengan jumlah pendapatan biasa yang diiktiraf oleh opsyen opsyen.

Perlindungan Majikan Terdapat beberapa peruntukan perlindungan yang akan diambil oleh syarikat termasuk termasuk dalam dokumentasi ekuiti pekerja mereka. Tetingkap Terhad untuk Menjalankan Pilihan Saham Pilihan Penamatan Pasca Jika pekerjaan ditamatkan dengan sebab, opsyen saham harus menyediakan bahawa pilihan itu ditamatkan dengan serta-merta, dan tidak lagi boleh dilaksanakan. Begitu juga, berkaitan dengan stok terhad, peletakhakan harus berhenti dan hak pembelian semula harus timbul. Dalam semua kes lain, perjanjian pilihan harus menentukan tempoh pelaksanaan selepas penamatan.

Kata laluan Pampasan Berasaskan Saham Syarikat-syarikat permulaan kerap menggunakan pampasan berasaskan saham untuk memberi insentif kepada eksekutif dan pekerja mereka. Walau bagaimanapun, penggunaan pampasan berasaskan saham mesti mengambil kira pelbagai undang-undang dan keperluan, termasuk pertimbangan undang-undang sekuriti seperti isu pendaftaran, pertimbangan cukai cukai dan deduktif cukai, caj perbelanjaan pertimbangan pertimbangan, pencairan, dan sebagainya.

Perubahan dalam Syarikat Kawalan juga harus sedar tentang bagaimana anugerah akan dirawat berkaitan dengan perubahan kawalan syarikat e. Pelan pampasan ekuiti yang paling luas harus memberi kelonggaran kepada lembaga pengarah mengenai hal ini.


Pilihan raya 83 b ini boleh menjadi alat yang berguna untuk eksekutif syarikat permulaan, kerana stok pada umumnya akan mempunyai penilaian yang lebih rendah pada masa pemberian permulaan daripada tarikh peletakan hak masa depan. Apabila penjualan stok, penerima menerima keuntungan modal atau rawatan kerugian. Mana-mana dividen yang dibayar semasa stok tidak diinsuranskan dikenakan cukai sebagai pendapatan pampasan tertakluk kepada penahanan. Dividen yang dibayar berkenaan dengan vested stock dikenakan cukai sebagai dividen, dan tiada pegangan cukai diperlukan.

Berkenaan dengan stok dan saham yang diterbitkan setelah melaksanakan pilihan yang ditetapkan, sesetengah syarikat akan mengekalkan hak beli semula pada nilai pasaran saksama selepas penamatan dalam semua keadaan selain daripada penamatan sebab sehingga majikan menjadi awam; syarikat lain hanya mengekalkan hak pembelian semula dalam keadaan yang lebih terhad, seperti penamatan sukarela pekerjaan atau muflis.

Ia memberikan peningkatan insentif kerana nilai syarikat meningkat. Kerana rawatan cukai yang menggalakkan ini, ketersediaan ISO adalah terhad, pilihan saham la gi. Penurunan nilai akan mengurangkan liabiliti. Dalam semua kes lain, perjanjian pilihan harus menentukan tempoh pelaksanaan selepas penamatan. Syarikat umumnya mempunyai potongan pampasan yang bersamaan dengan jumlah pendapatan biasa yang diiktiraf oleh penerima. Biasanya, jadual peletakhakan akan berlangsung tiga hingga empat tahun, dengan tarikh peletakan pertama yang berlaku tidak lebih awal daripada ulang tahun pertama pilihan saham la gi tarikh pemberian. NQOs tidak menyediakan rawatan cukai khas kepada pilihan saham la gi. Berkenaan dengan stok dan saham yang diterbitkan setelah melaksanakan pilihan yang ditetapkan, sesetengah syarikat akan mengekalkan hak beli semula pada nilai pasaran saksama selepas penamatan dalam semua keadaan selain daripada penamatan sebab sehingga majikan menjadi awam; syarikat lain hanya mengekalkan hak pembelian semula dalam keadaan yang lebih terhad, seperti penamatan sukarela pekerjaan atau muflis. Walau bagaimanapun, mereka juga tertakluk kepada peraturan yang kompleks yang mengawal pampasan tertunda yang, jika tidak diikuti dengan betul, boleh menyebabkan cukai penalti.

Syarikat biasanya harus mengelak daripada membeli saham dalam tempoh enam bulan dari peletakan atau latihan untuk mengelakkan rawatan perakaunan yang buruk. Hanya selepas pekerja mematuhi hak penolakan pertama, pekerja boleh menjual stok itu kepada pihak ketiga tersebut.

Semasa tempoh peletakan hak, stok dianggap luar biasa, dan penerima boleh menerima dividen dan melaksanakan hak mengundi. Penerima saham terhad dikenakan cukai pada kadar cukai pendapatan biasa, tertakluk kepada pegangan cukai, dengan nilai stok ditolak apa-apa jumlah yang dibayar untuk stok pada masa peletakan hak. Sebagai alternatif, penerima boleh membuat pilihan cukai seksyen 83 b dengan IRS dalam tempoh 30 hari pemberian untuk memasukkan keseluruhan nilai stok terhad yang ditolak mana-mana harga belian yang dibayar pada masa pemberian dan segera memulakan tempoh pemegangan modal.

Anugerah-anugerah ini, yang pada asasnya merupakan pilihan saham hibrid dan stok terhad, membenarkan penerima untuk menjalankan opsyen yang tidak ditanam untuk membeli saham saham terhad yang terhad kepada sekatan perletakan dan pelucuthakan yang sama.

Insentif ini juga berfungsi sebagai alat pengekalan pekerja yang kuat. Sebaliknya, opsyen saham mengehadkan atau menghapuskan risiko sampingan yang paling rendah kepada pilihan, dan, dalam keadaan tertentu, boleh menggalakkan tingkah laku yang lebih berisiko. Di samping itu, ia mungkin sukar untuk menawan semula insentif prestasi yang opsyen saham memberi jika nilai saham jatuh di bawah harga pelaksanaan opsyen i. Dalam kebanyakan kes, seorang pekerja tidak akan melaksanakan pilihan sehingga masa perubahan dalam kawalan, dan, walaupun tidak paling berkesan hasil cukai bagi opsioner semua hasil akan dikenakan cukai pada kadar cukai pendapatan biasa, latihan tertunda ini akan membenarkan pilihan untuk mengiktiraf penyebaran penuh anugerahnya dengan sedikit atau tidak risiko sampingan.

Sekalipun majikan tidak merenungkan hak penolakan pertama, pelabur modal teroka luar mungkin mendesak jenis peruntukan ini. Sekali lagi, pelabur modal teroka sering menuntut peruntukan jenis ini.

Syarikat umumnya mempunyai potongan pampasan yang bersamaan dengan jumlah pendapatan biasa yang diiktiraf oleh penerima. Stok terhad boleh memberikan nilai lebih depan dan perlindungan ke bawah kepada penerima daripada pilihan stok dan dianggap kurang dilutif kepada pemegang saham pada masa perubahan kawalan.

pilihan saham la gi

Saham Terhad Stok terhad adalah saham yang dijual atau diberikan yang tertakluk kepada peletakhakan dan dilucuthakkan jika peletakan hak tidak berpuas hati. Saham terhad boleh diberikan kepada pekerja, pengarah atau perunding. Kecuali untuk membayar nilai tara suatu keperluan kebanyakan undang-undang korporat negara, syarikat boleh memberi saham secara langsung atau memerlukan harga beli pada atau kurang daripada nilai pasaran yang saksama.

Walau bagaimanapun, stok terhad boleh mengakibatkan liabiliti cukai keluar-poket kepada penerima sebelum penjualan atau peristiwa kesedaran lain berkenaan dengan stok. Pertimbangan Kompensasi Berasaskan Saham Lain-lain Pelarasan Penting untuk mempertimbangkan jadual peletakan dan insentif yang disebabkan oleh jadual tersebut sebelum melaksanakan apa-apa program pampasan berasaskan saham.

Syarikat boleh memilih untuk melengkapkan penghargaan dari masa ke masa seperti meletakkan semua pada tarikh tertentu atau dalam bulanan, suku tahunan, atau tahunan, berdasarkan pencapaian matlamat prestasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu sama ada prestasi syarikat atau individu atau berdasarkan beberapa keadaan campuran dan keadaan prestasi . Biasanya, jadual peletakhakan akan berlangsung tiga hingga empat tahun, dengan tarikh peletakan pertama tidak berlaku lebih awal daripada ulang tahun pertama tarikh pemberian.